Verificiran badge
Online Shopping Mall - Macedonia, Kosovo and Albania

Како да отворам продавница?

Добредојдовте на Deposit House Market

Доколку сакате да отворите продавница и да продавате производи бесплатно 
во продолжение е прикажано како да го сторите тоа.

За да отворите продавница првиот чекор е да кликнете тука 

Следно одберете регистрација на продавница и пополнете ги вашите информации.
НАПОМЕНА: Името на сопствeникот на продавницата и името на корисникот 
се исти и можат да се променат само во корисничкиот профил. 
Доколку сакате да го промените телефонскиот број контактирајте не.