Правила

Продавници

  

 

· Секој има право да отвори продавница и фирма и физичко лице и да продава нови или половни,физички, дигитални производи   и лиценци

· Секоја продавница може да нуди производи физички, дигитален и лиценца

· Продавницата не смее да понуди производи на deposithousemarket.com за кои deposithousehmarket.com нема лиценца да ги   продава, а доклку такви се објавуваат deposithousemarket.com има право да ги избриши

· Продавницата си ја одредува цената и на таа се додава провизија на deposithousemarket.com од 10% купувачот го гледа   крајниот   збир/цена.

· Продавниците може да побараат исплата во секое време, доколку продале производ и на своето салдо имаат минимум 100 ден

· Секое повлекување подлежи на трошок/провизија од 1 €

· Продавницата може да понуди свој транспорт

· Доколку продавницата не го транспортира производот во зададенот рок ке ги сноси трошоците/провизиите за банкарските     трансакции

· deposithousemarket.com има право да затврои продавница доколку истата не

· Секоја продавница мора да прикажи документ за верификација во одреден момент или ќе биде деактивирана доколку тоа не го    стори

· Продавницата си ја одредува политиката на враќање

· Продавницата треба да напиши политика на купување и враќање

· Физичките продавници односно физички лица се подложни и имаат обавеза својот доход да го пријават на страната на УЈП  


· ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОДАВНИЦА КЛИКНЕТЕ НА СЛИКАТА ИЛИ ТУКА         

 


Купувачи


·           Купувачот не мора да има сметка на deposithousemarket.com за да купи

·           Купувачот за секој купен производ ќе добие ф-ра од deposithousemarket.com

·           Секој купувач што платил, е должен да ја подигни нарачката

·           Доколку не ја подигни има право да побара поврат на средствата но ќе ги сноси трошоците за транспорт, банкарските провизии         и deposithousemarket.com провизиите

·           Купувачот има право да ја врати нарачката доколку нарачката не кореспондира со сликата објавена на deposithousemarket.com и во тој   случај продавницата ги сноси трошоците за транспорт и банкарските провизии

·           Купуввачот има право да ја откажи нарачката пред да биде транспортирана, но же ги сноси банкарските трошоци   и deposithousemarket.com провизиите

·           Купувачот е должен да внимава на политиката на купување и вражање, која завици, и е различна во секоја продавница

·           Купувачот може да напише рецензија за купен производ доколку сака

·           Купувачот може да пријави спорна нарачка

·           Купувачот може да пријави производ